ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจปัญหาสุขภาพและปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วยมะเร็งรังสีรักษา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
นักวิจัย : กานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ , ประจวบ หนูอุไร , กรกมล รุกขพันธ์
คำค้น : ปัญหาสุขภาพ , ปัญหาการใช้ยา , ผู้ป่วยรังสีรักษา
หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=X560745
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :