ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการให้ความรู้โดยเภสัชกรนักศึกษาเภสัชศาสตร์หรือพยาบาล ต่อความรู้และความร่วมมือในการใช้ยากันชักของผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท
นักวิจัย : สุทธิพร ภัทรชยากุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=11812
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :