ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการ ฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและกดภูมิคุ้มกันของกรดวานิลลิคและการพัฒนาตำรับที่เหมาะสมสำหรับส่งผ่านทางผิวหนัง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการ ฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและกดภูมิคุ้มกันของกรดวานิลลิคและการพัฒนาตำรับที่เหมาะสมสำหรับส่งผ่านทางผิวหนัง
นักวิจัย : เปรมฤทัย ธิติเลิศเดชา
คำค้น : การกดภูมิคุ้มกัน , ฮิสพิดูลิน , กรดวานิลลิค , เซลล์เม็ดเลือดขาว , ฮิสพิดูลิน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วรางคณา ตันติถาวร , พูนสิน พวงไพโรจน์ , ณัฐวัฒน์ อ่อนลมูล
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/297189
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เปรมฤทัย ธิติเลิศเดชา . (2561). โครงการ ฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและกดภูมิคุ้มกันของกรดวานิลลิคและการพัฒนาตำรับที่เหมาะสมสำหรับส่งผ่านทางผิวหนัง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล.
เปรมฤทัย ธิติเลิศเดชา . 2561. "โครงการ ฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและกดภูมิคุ้มกันของกรดวานิลลิคและการพัฒนาตำรับที่เหมาะสมสำหรับส่งผ่านทางผิวหนัง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล.
เปรมฤทัย ธิติเลิศเดชา . "โครงการ ฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและกดภูมิคุ้มกันของกรดวานิลลิคและการพัฒนาตำรับที่เหมาะสมสำหรับส่งผ่านทางผิวหนัง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561. Print.
เปรมฤทัย ธิติเลิศเดชา . โครงการ ฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและกดภูมิคุ้มกันของกรดวานิลลิคและการพัฒนาตำรับที่เหมาะสมสำหรับส่งผ่านทางผิวหนัง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2561.