ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาความหลากหลายของสังคมพืชและพรรณไม้ในพื้นที่ป่าช้าวัดไทยและพื้นที่สุสานมุสลิม (กูโบร์) และการจัดการพื้นที่โดยชุมชน ในเขตจังหวัดสงขลาและสตูล
นักวิจัย : ประกาศ สว่างโชติ
คำค้น : จังหวัดสงขลาและสตูลเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่ ในด้านหนึ่งที่เป็นความเชื่อเกี่ยวกับศาสนานั้น ได้ผูกโยงเข้ากับการเก็บรักษาพรรณไม้ไว้ในพื้นที่สำคัญทางศาสนา เช่นป่าช้าวัดไทยและสุสานมุสลิม สถานภาพในการเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และความหลากหลายของพรรณพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทำให้ป่าช้าวัดไทยและสุสานมุสลิมเป็นพื้นที่ทางเลือกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชได้ดี จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั้งทางความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการของชุมชน
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=X550576
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :