ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจลากรแสวงหาโอกาสทาง 28 ธุรกิจ รายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจลากรแสวงหาโอกาสทาง 28 ธุรกิจ รายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
นักวิจัย : ผศ.คชา ศัยยกุล
คำค้น : การเรียน , การสอน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ผศ.คชา ศัยยกุล . (2558). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจลากรแสวงหาโอกาสทาง 28 ธุรกิจ รายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
ผศ.คชา ศัยยกุล . 2558. "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจลากรแสวงหาโอกาสทาง 28 ธุรกิจ รายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
ผศ.คชา ศัยยกุล . "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจลากรแสวงหาโอกาสทาง 28 ธุรกิจ รายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2558. Print.
ผศ.คชา ศัยยกุล . การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจลากรแสวงหาโอกาสทาง 28 ธุรกิจ รายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี; 2558.