ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างชุดฝึกทักษะปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร เรื่องการคำนวณและติดตั้งชุดโหลดเซ็นเตอร์ (Load Center)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างชุดฝึกทักษะปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร เรื่องการคำนวณและติดตั้งชุดโหลดเซ็นเตอร์ (Load Center)
นักวิจัย : อ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต
คำค้น : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี , การเรียนรู้ , เทคโนโลยี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต . (2561). การสร้างชุดฝึกทักษะปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร เรื่องการคำนวณและติดตั้งชุดโหลดเซ็นเตอร์ (Load Center).
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
อ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต . 2561. "การสร้างชุดฝึกทักษะปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร เรื่องการคำนวณและติดตั้งชุดโหลดเซ็นเตอร์ (Load Center)".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
อ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต . "การสร้างชุดฝึกทักษะปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร เรื่องการคำนวณและติดตั้งชุดโหลดเซ็นเตอร์ (Load Center)."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2561. Print.
อ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต . การสร้างชุดฝึกทักษะปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร เรื่องการคำนวณและติดตั้งชุดโหลดเซ็นเตอร์ (Load Center). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี; 2561.