ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ชุดสาธิตระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนช่วยสอนในรายวิชา การทำความเย็นและปรับอากาศ เรื่องการติดตั้ง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ชุดสาธิตระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนช่วยสอนในรายวิชา การทำความเย็นและปรับอากาศ เรื่องการติดตั้ง
นักวิจัย : อ.ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร
คำค้น : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี , การเรียนรู้ , เทคโนโลยี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อ.ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร . (2561). การใช้ชุดสาธิตระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนช่วยสอนในรายวิชา การทำความเย็นและปรับอากาศ เรื่องการติดตั้ง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
อ.ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร . 2561. "การใช้ชุดสาธิตระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนช่วยสอนในรายวิชา การทำความเย็นและปรับอากาศ เรื่องการติดตั้ง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
อ.ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร . "การใช้ชุดสาธิตระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนช่วยสอนในรายวิชา การทำความเย็นและปรับอากาศ เรื่องการติดตั้ง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2561. Print.
อ.ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร . การใช้ชุดสาธิตระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนช่วยสอนในรายวิชา การทำความเย็นและปรับอากาศ เรื่องการติดตั้ง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี; 2561.