ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีการจัดคู่เพื่อนสอนเพื่อน วิชาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีการจัดคู่เพื่อนสอนเพื่อน วิชาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
นักวิจัย : อ.โชติวุฒิ ประสพสุข
คำค้น : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี , การเรียนรู้ , เทคโนโลยี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อ.โชติวุฒิ ประสพสุข . (2561). การศึกษาการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีการจัดคู่เพื่อนสอนเพื่อน วิชาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
อ.โชติวุฒิ ประสพสุข . 2561. "การศึกษาการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีการจัดคู่เพื่อนสอนเพื่อน วิชาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
อ.โชติวุฒิ ประสพสุข . "การศึกษาการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีการจัดคู่เพื่อนสอนเพื่อน วิชาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2561. Print.
อ.โชติวุฒิ ประสพสุข . การศึกษาการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีการจัดคู่เพื่อนสอนเพื่อน วิชาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี; 2561.