ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการเรียนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การใช้สถิติพื้นฐานในการคำนวณค่าความไม่แน่นอนในการวัดทางไฟฟ้า

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการเรียนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การใช้สถิติพื้นฐานในการคำนวณค่าความไม่แน่นอนในการวัดทางไฟฟ้า
นักวิจัย : อ.สถิตย์พร เกตุสกุล
คำค้น : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี , การเรียนรู้ , เทคโนโลยี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อ.สถิตย์พร เกตุสกุล . (2561). การศึกษาการเรียนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การใช้สถิติพื้นฐานในการคำนวณค่าความไม่แน่นอนในการวัดทางไฟฟ้า.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
อ.สถิตย์พร เกตุสกุล . 2561. "การศึกษาการเรียนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การใช้สถิติพื้นฐานในการคำนวณค่าความไม่แน่นอนในการวัดทางไฟฟ้า".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
อ.สถิตย์พร เกตุสกุล . "การศึกษาการเรียนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การใช้สถิติพื้นฐานในการคำนวณค่าความไม่แน่นอนในการวัดทางไฟฟ้า."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2561. Print.
อ.สถิตย์พร เกตุสกุล . การศึกษาการเรียนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การใช้สถิติพื้นฐานในการคำนวณค่าความไม่แน่นอนในการวัดทางไฟฟ้า. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี; 2561.