ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหนาแน่นที่เหมาะสมสำหรับการอนุบาลลูกปูม้า (portunus pelagicus linnaeus,1758) ในระบบน้ำหมุนเวียน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหนาแน่นที่เหมาะสมสำหรับการอนุบาลลูกปูม้า (portunus pelagicus linnaeus,1758) ในระบบน้ำหมุนเวียน
นักวิจัย : มนทกานติ ท้ามติ้น
คำค้น : ลูกปูม้า , อัตราความหนาแน่น
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ชัชวาลี ชัยศรี , วารินทร์ ธนาสมหวัง
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/284190
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มนทกานติ ท้ามติ้น . (2559). ความหนาแน่นที่เหมาะสมสำหรับการอนุบาลลูกปูม้า (portunus pelagicus linnaeus,1758) ในระบบน้ำหมุนเวียน.
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี.
มนทกานติ ท้ามติ้น . 2559. "ความหนาแน่นที่เหมาะสมสำหรับการอนุบาลลูกปูม้า (portunus pelagicus linnaeus,1758) ในระบบน้ำหมุนเวียน".
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี.
มนทกานติ ท้ามติ้น . "ความหนาแน่นที่เหมาะสมสำหรับการอนุบาลลูกปูม้า (portunus pelagicus linnaeus,1758) ในระบบน้ำหมุนเวียน."
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี, 2559. Print.
มนทกานติ ท้ามติ้น . ความหนาแน่นที่เหมาะสมสำหรับการอนุบาลลูกปูม้า (portunus pelagicus linnaeus,1758) ในระบบน้ำหมุนเวียน. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี; 2559.