ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบการทำความเย็นแบบดูดกลืนโดยใช้แก๊สชีวภาพเป็นแหล่งพลังงาน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบการทำความเย็นแบบดูดกลืนโดยใช้แก๊สชีวภาพเป็นแหล่งพลังงาน
นักวิจัย : จตุพร แก้วอ่อน
คำค้น : แก๊สชีวภาพ , ระบบการทำความเย็นแบบดูดกลืน , พลังงาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ธวัฒน์ชัย เทพนวล , สุวิทย์ เพชรห้วยลึก , วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/297002
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จตุพร แก้วอ่อน . (2558). ระบบการทำความเย็นแบบดูดกลืนโดยใช้แก๊สชีวภาพเป็นแหล่งพลังงาน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
จตุพร แก้วอ่อน . 2558. "ระบบการทำความเย็นแบบดูดกลืนโดยใช้แก๊สชีวภาพเป็นแหล่งพลังงาน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
จตุพร แก้วอ่อน . "ระบบการทำความเย็นแบบดูดกลืนโดยใช้แก๊สชีวภาพเป็นแหล่งพลังงาน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2558. Print.
จตุพร แก้วอ่อน . ระบบการทำความเย็นแบบดูดกลืนโดยใช้แก๊สชีวภาพเป็นแหล่งพลังงาน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยทักษิณ; 2558.