ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินสภาพการใช้งานและความแข็งแรงทางโครงสร้างของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโดย การทดสอบภาคสนาม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินสภาพการใช้งานและความแข็งแรงทางโครงสร้างของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโดย การทดสอบภาคสนาม
นักวิจัย : พัทรพงษ์ อาสนจินดา
คำค้น : การประเมินความแข็งแรง , สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก , การทดสอบการรับน้ำหนัก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/296277
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัทรพงษ์ อาสนจินดา . (2555). การประเมินสภาพการใช้งานและความแข็งแรงทางโครงสร้างของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโดย การทดสอบภาคสนาม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยบูรพา.
พัทรพงษ์ อาสนจินดา . 2555. "การประเมินสภาพการใช้งานและความแข็งแรงทางโครงสร้างของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโดย การทดสอบภาคสนาม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยบูรพา.
พัทรพงษ์ อาสนจินดา . "การประเมินสภาพการใช้งานและความแข็งแรงทางโครงสร้างของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโดย การทดสอบภาคสนาม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555. Print.
พัทรพงษ์ อาสนจินดา . การประเมินสภาพการใช้งานและความแข็งแรงทางโครงสร้างของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโดย การทดสอบภาคสนาม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยบูรพา; 2555.