ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างชุดข้อมูลแบบบูรณาการในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างชุดข้อมูลแบบบูรณาการในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
นักวิจัย : นิติ เอี่ยมชื่น
คำค้น : เขื่อนสิริกิติ์ , พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช , ภูมิสารสนเทศ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล , นุชรารัตน์ ยะชะระ
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/296177
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิติ เอี่ยมชื่น . (2554). การสร้างชุดข้อมูลแบบบูรณาการในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยพะเยา.
นิติ เอี่ยมชื่น . 2554. "การสร้างชุดข้อมูลแบบบูรณาการในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยพะเยา.
นิติ เอี่ยมชื่น . "การสร้างชุดข้อมูลแบบบูรณาการในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยพะเยา, 2554. Print.
นิติ เอี่ยมชื่น . การสร้างชุดข้อมูลแบบบูรณาการในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยพะเยา; 2554.