ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การชักนำให้เกิดการกลายพันธ์ุในไม้น้ำใบพาย ชนิด Cryptocoryne cordata โดยการฉายรังสีแกมม่า

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การชักนำให้เกิดการกลายพันธ์ุในไม้น้ำใบพาย ชนิด Cryptocoryne cordata โดยการฉายรังสีแกมม่า
นักวิจัย : สุจิตรา เพชรคง
คำค้น : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ , ไม้น้ำใบพาย , การฉายรังสีแกมม่า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ชมพูนุช มรรคทรัพย์ , สุรางค์ สุมโนจิตราภรณ์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/295806
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุจิตรา เพชรคง . (2553). การชักนำให้เกิดการกลายพันธ์ุในไม้น้ำใบพาย ชนิด Cryptocoryne cordata โดยการฉายรังสีแกมม่า.
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง.
สุจิตรา เพชรคง . 2553. "การชักนำให้เกิดการกลายพันธ์ุในไม้น้ำใบพาย ชนิด Cryptocoryne cordata โดยการฉายรังสีแกมม่า".
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง.
สุจิตรา เพชรคง . "การชักนำให้เกิดการกลายพันธ์ุในไม้น้ำใบพาย ชนิด Cryptocoryne cordata โดยการฉายรังสีแกมม่า."
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง, 2553. Print.
สุจิตรา เพชรคง . การชักนำให้เกิดการกลายพันธ์ุในไม้น้ำใบพาย ชนิด Cryptocoryne cordata โดยการฉายรังสีแกมม่า. กรุงเทพมหานคร : กรมประมง; 2553.