ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการดูแลตนเองและป้องกันโรคของผู้ติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำในเขตอำเภอภูซางจังหวัดพะเยา

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการดูแลตนเองและป้องกันโรคของผู้ติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำในเขตอำเภอภูซางจังหวัดพะเยา
นักวิจัย : จิราพร เป็งราชรอง , จันทร์จิรา อินจีน
คำค้น : การดูแลตนเอง , ผู้ติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://mis.bcnpy.ac.th/webapp/research/index.php?case=view&se=5&id=6
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิราพร เป็งราชรอง , จันทร์จิรา อินจีน . (2552). พฤติกรรมการดูแลตนเองและป้องกันโรคของผู้ติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำในเขตอำเภอภูซางจังหวัดพะเยา.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา.
จิราพร เป็งราชรอง , จันทร์จิรา อินจีน . 2552. "พฤติกรรมการดูแลตนเองและป้องกันโรคของผู้ติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำในเขตอำเภอภูซางจังหวัดพะเยา".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา.
จิราพร เป็งราชรอง , จันทร์จิรา อินจีน . "พฤติกรรมการดูแลตนเองและป้องกันโรคของผู้ติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำในเขตอำเภอภูซางจังหวัดพะเยา."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา, 2552. Print.
จิราพร เป็งราชรอง , จันทร์จิรา อินจีน . พฤติกรรมการดูแลตนเองและป้องกันโรคของผู้ติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำในเขตอำเภอภูซางจังหวัดพะเยา. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา; 2552.