ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พื้นที่ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พื้นที่ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก
นักวิจัย : บำเพ็ญ คำดี
คำค้น : พยาบาล , เด็กแรกเกิด
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://mis.bcnpy.ac.th/webapp/research/index.php?case=view&se=5&id=120
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บำเพ็ญ คำดี . (2560). โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พื้นที่ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา.
บำเพ็ญ คำดี . 2560. "โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พื้นที่ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา.
บำเพ็ญ คำดี . "โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พื้นที่ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา, 2560. Print.
บำเพ็ญ คำดี . โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พื้นที่ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา; 2560.