ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : เจตนิพิฐ สมมาตย์
คำค้น : โรคเอดส์ , สุขภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล , หทัยรัตน์ สุขศรี
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/279883
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เจตนิพิฐ สมมาตย์ . (2557). ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร.
เจตนิพิฐ สมมาตย์ . 2557. "ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร.
เจตนิพิฐ สมมาตย์ . "ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร, 2557. Print.
เจตนิพิฐ สมมาตย์ . ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร; 2557.