ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง

หน่วยงาน สถาบันพระปกเกล้า

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง
นักวิจัย : ณรงค์เดช สรุโฆษิต
คำค้น : การเมือง , การปกครอง , พรรคการเมือง
หน่วยงาน : สถาบันพระปกเกล้า
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://www.kpi.ac.th/media/pdf/book/b12821_1482504514b8703b39b2a68e6673d72d.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การยุบพรรคการเมืองเคยเป็นประเด็นที่สังคมไทยมิได้ใส่ใจใคร่รู้นัก ตราบจน กระทั่งมีการเสนอคำร้องขอให้ยุบพรรคการเมืองใหญ่ คือ พรรคไทยรักไทยและพรรค ประชาธิปัตย์ เข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อปี 2549 ส่งผลให้ประเด็นนี้ กลายเป็นประเด็นร้อนดึงดูดความสนใจต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอันเป็นจุดเริ่มของ การอ่าน ค้นคว้า และพัฒนาต่อมาเป็นงานวิจัยนี้ รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นเพียงการศึกษาขั้นต้นซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ปรากฏในหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหลายโดยยังมีอีกหลายแง่มุม ที่จำเป็นต้องค้นคว้าเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ไม่ได้ปรากฏในรูปข้อเขียน การสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อยของบรรดาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ นักการเมือง กกต. ฯลฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินการในลำดับถัดไป เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอ แนะที่ครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับหลักนิติรัฐและหลักประชาธิปไตย และสามารถ นำไปใช้แก้ไขปัญหาในระบบการเมืองไทยได้อย่างแท้จริง

บรรณานุกรม :
ณรงค์เดช สรุโฆษิต . (2554). แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า.
ณรงค์เดช สรุโฆษิต . 2554. "แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า.
ณรงค์เดช สรุโฆษิต . "แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, 2554. Print.
ณรงค์เดช สรุโฆษิต . แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า; 2554.