ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพาสำหรับส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ (เพร็ก-แคล 3.0)

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพาสำหรับส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ (เพร็ก-แคล 3.0) , Communication devices for promoting health of pregnant women (PREG-CAL 3.0)
นักวิจัย : จันทกานต์, กาญจนเวทางค์ , ธรา, อั่งสกุล , ปัทมา, ทองดี , แมนวัฒน์, โชคสุวัฒนสกุล
คำค้น : โปรแกรมคอมพิวเตอร์--การออกแบบ , โปรแกรมคอมพิวเตอร์--การพัฒนา , การส่งเสริมสุขภาพ , การตั้งครรภ์
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/7648
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : 1-4/56
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บรรณานุกรม :
จันทกานต์, กาญจนเวทางค์ , ธรา, อั่งสกุล , ปัทมา, ทองดี , แมนวัฒน์, โชคสุวัฒนสกุล . (2561). รายงานการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพาสำหรับส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ (เพร็ก-แคล 3.0).
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
จันทกานต์, กาญจนเวทางค์ , ธรา, อั่งสกุล , ปัทมา, ทองดี , แมนวัฒน์, โชคสุวัฒนสกุล . 2561. "รายงานการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพาสำหรับส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ (เพร็ก-แคล 3.0)".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
จันทกานต์, กาญจนเวทางค์ , ธรา, อั่งสกุล , ปัทมา, ทองดี , แมนวัฒน์, โชคสุวัฒนสกุล . "รายงานการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพาสำหรับส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ (เพร็ก-แคล 3.0)."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2561. Print.
จันทกานต์, กาญจนเวทางค์ , ธรา, อั่งสกุล , ปัทมา, ทองดี , แมนวัฒน์, โชคสุวัฒนสกุล . รายงานการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพาสำหรับส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ (เพร็ก-แคล 3.0). นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2561.