ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงสร้างป่าและแนวทางการฟื้นฟูป่าชายหาด ในอุทยานแห่งชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงสร้างป่าและแนวทางการฟื้นฟูป่าชายหาด ในอุทยานแห่งชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นักวิจัย : วันวิสาข์ เอียดประพาล
คำค้น : การฟื้นฟูป่าชายเลน , อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ดอกรัก มารอด
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/288217
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วันวิสาข์ เอียดประพาล . (2558). โครงสร้างป่าและแนวทางการฟื้นฟูป่าชายหาด ในอุทยานแห่งชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วันวิสาข์ เอียดประพาล . 2558. "โครงสร้างป่าและแนวทางการฟื้นฟูป่าชายหาด ในอุทยานแห่งชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วันวิสาข์ เอียดประพาล . "โครงสร้างป่าและแนวทางการฟื้นฟูป่าชายหาด ในอุทยานแห่งชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558. Print.
วันวิสาข์ เอียดประพาล . โครงสร้างป่าและแนวทางการฟื้นฟูป่าชายหาด ในอุทยานแห่งชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2558.