ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปูดองเค็ม เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปูดองเค็ม เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค
นักวิจัย : ชุตินุช สุจริต
คำค้น : ปูแสม , ปูดอง , อายุการเก็บรักษา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ไวกูณฐ์ ฤทธิรุฒม์ , สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/294283
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชุตินุช สุจริต . (2555). การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปูดองเค็ม เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.
ชุตินุช สุจริต . 2555. "การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปูดองเค็ม เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.
ชุตินุช สุจริต . "การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปูดองเค็ม เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2555. Print.
ชุตินุช สุจริต . การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปูดองเค็ม เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย; 2555.