ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์แบบฝรั่งเศสโดยชาวบ้านเกาะเกร็ด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์แบบฝรั่งเศสโดยชาวบ้านเกาะเกร็ด
นักวิจัย : ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง
คำค้น : การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง . (2560). รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์แบบฝรั่งเศสโดยชาวบ้านเกาะเกร็ด.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง . 2560. "รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์แบบฝรั่งเศสโดยชาวบ้านเกาะเกร็ด".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง . "รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์แบบฝรั่งเศสโดยชาวบ้านเกาะเกร็ด."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560. Print.
ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง . รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์แบบฝรั่งเศสโดยชาวบ้านเกาะเกร็ด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2560.