ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการทำงานในแพทย์แผนไทยประจำสถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาวเพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการทำงานในแพทย์แผนไทยประจำสถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาวเพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ
นักวิจัย : ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง
คำค้น : แพทย์แผนไทย สิทธิผู้ป่วย จริยธรรมทางการแพทย์ สถาบันการแพทย์แผนไทย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง . (2559). ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการทำงานในแพทย์แผนไทยประจำสถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาวเพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง . 2559. "ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการทำงานในแพทย์แผนไทยประจำสถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาวเพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง . "ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการทำงานในแพทย์แผนไทยประจำสถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาวเพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559. Print.
ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง . ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการทำงานในแพทย์แผนไทยประจำสถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาวเพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2559.