ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดพาราควอทโดยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดพาราควอทโดยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก
นักวิจัย : สิมนัส ตรีเดช
คำค้น : สารกำจัดศัตรูพืช พาราควอท โฟโตคะตะไลติก ไทเทเนียมไดออกไซด์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับกระบวนการโฟโตคะตะไลติก - เตรียมตัวกลางเคลือบนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ - วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของถ่านกัมมันต์เคลือบนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ 2. ทำการศึกษาในถังปฏิกรณ์บำบัดสารพาราควอทโดยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก 3. จัดทำรายงานสรุปผลการวิจัย

บรรณานุกรม :
สิมนัส ตรีเดช . (2557). การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดพาราควอทโดยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
สิมนัส ตรีเดช . 2557. "การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดพาราควอทโดยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
สิมนัส ตรีเดช . "การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดพาราควอทโดยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2557. Print.
สิมนัส ตรีเดช . การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดพาราควอทโดยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2557.