ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินศักยภาพของพื้นที่เพื่อกำหนดที่ตั้งหน่วยพิทักษ์และเส้นทางศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินศักยภาพของพื้นที่เพื่อกำหนดที่ตั้งหน่วยพิทักษ์และเส้นทางศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิจัย : มณฑล สุวรรณประภา
คำค้น : การประเมินศักยภาพของพื้นที่ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เส้นทางศึกษาธรรมชาติและอุทยานแห่งชาติ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดที่ตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 2. สร้างเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดที่ตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยาน และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 3. สร้างฐานข้อมูลสารสนเทสทางภูมิศาสตร์ (GIS) 4. ประเมินศักยภาพของพื้นที่เพื่อกำหนดที่ตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยาน ฯ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 5. สำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อนำมาปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดขึ้น 6. สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 7. จัดทำรูปเล่มงานวิจัย

บรรณานุกรม :
มณฑล สุวรรณประภา . (2555). การประเมินศักยภาพของพื้นที่เพื่อกำหนดที่ตั้งหน่วยพิทักษ์และเส้นทางศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
มณฑล สุวรรณประภา . 2555. "การประเมินศักยภาพของพื้นที่เพื่อกำหนดที่ตั้งหน่วยพิทักษ์และเส้นทางศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
มณฑล สุวรรณประภา . "การประเมินศักยภาพของพื้นที่เพื่อกำหนดที่ตั้งหน่วยพิทักษ์และเส้นทางศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2555. Print.
มณฑล สุวรรณประภา . การประเมินศักยภาพของพื้นที่เพื่อกำหนดที่ตั้งหน่วยพิทักษ์และเส้นทางศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2555.