ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์และการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาตลาดน้ำตลิ่งชัน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์และการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาตลาดน้ำตลิ่งชัน
นักวิจัย : พันชัย เม่นฉาย
คำค้น : Noise Pollution Waterways Tourism (River tourism ) ตลาดน้ำตลิ่งชัน (Taling Chun Floating Market) การมีส่วนร่วมของชุมชน ( communities participant) การวิเคราะห์และจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental analysis and management) river tourism floating ma
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ลงพื้นที่สำรวจ และประสานงานกับหน่วยท้องถิ่น หัวหน้าชุมชนและชาวบ้าน 2. การวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT จากตัวแทนของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาหรือสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำในเขตกรุงเทพฯ 3. ลงพื้นที่สำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำของกรุงเทพฯ บริเวณตลาดตลิ่งชัน 3.1 ทรัพยากรน้ำ เก็บตัวอย่างน้ำในตลาดน้ำตลิ่งชัน เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของน้ำ เช่น วิเคราะห์ พีเอช บีโอดี ซีโอดี ไนโตรเจน ของแข็งแขวนลอย ไขมันและน้ำมัน และ โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท โครเมียม นิเกิล เป็นต้น 3.2 ปัญหาขยะ 3.2.1 สุ่มตัวอย่างขยะ 3.2.2 ศึกษาสมบัติทางกายภาพของขยะ - องค์ประกอบของขยะ (Composition) - ขนาดของขยะ - ความหนาแน่น (Density) - น้ำหนักจำเพาะ (Specific Weight) - ความสามารถในการอุ้มน้ำ (Field Capacity) - การยอมให้น้ำซึมผ่าน (Permeability of

บรรณานุกรม :
พันชัย เม่นฉาย . (2555). การวิเคราะห์และการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาตลาดน้ำตลิ่งชัน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
พันชัย เม่นฉาย . 2555. "การวิเคราะห์และการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาตลาดน้ำตลิ่งชัน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
พันชัย เม่นฉาย . "การวิเคราะห์และการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาตลาดน้ำตลิ่งชัน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2555. Print.
พันชัย เม่นฉาย . การวิเคราะห์และการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาตลาดน้ำตลิ่งชัน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2555.