ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและเศรษฐกิจ และด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อเหล็ก เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก(ชื่อข้อเสนอการวิจัยเดิม การสร้างระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและเศรษฐกิจ และด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อเหล็ก เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก(ชื่อข้อเสนอการวิจัยเดิม การสร้างระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจ
นักวิจัย : ประวรดา โภชนจันทร์
คำค้น : ระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาด ก๊าซเรือนกระจก โรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อเหล็ก
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประวรดา โภชนจันทร์ . (2554). ระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและเศรษฐกิจ และด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อเหล็ก เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก(ชื่อข้อเสนอการวิจัยเดิม การสร้างระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
ประวรดา โภชนจันทร์ . 2554. "ระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและเศรษฐกิจ และด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อเหล็ก เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก(ชื่อข้อเสนอการวิจัยเดิม การสร้างระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
ประวรดา โภชนจันทร์ . "ระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและเศรษฐกิจ และด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อเหล็ก เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก(ชื่อข้อเสนอการวิจัยเดิม การสร้างระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2554. Print.
ประวรดา โภชนจันทร์ . ระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและเศรษฐกิจ และด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อเหล็ก เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก(ชื่อข้อเสนอการวิจัยเดิม การสร้างระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2554.