ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านการพัฒนาเทคโนโลยีของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อเหล็กต้นแบบโดยอาศัยกลไกพัฒนาที่สะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านการพัฒนาเทคโนโลยีของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อเหล็กต้นแบบโดยอาศัยกลไกพัฒนาที่สะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก
นักวิจัย : สิมนัส ตรีเดช
คำค้น : ระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาด การพัฒนาเทคโนโลยี ก๊าซเรือนกระจก โรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อเหล็ก
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาที่สะอาดทางด้านการพัฒนา / การถ่ายทอดเทคโนโลยี n ดัชนีชี้วัด ? การพัฒนาเทคโนโลยี - การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จัดหาได้ในประเทศพัฒนาแล้ว - การใช้เทคโนโลยีที่ง่ายต่อการใช้และบำรุงรักษาโดยท้องถิ่น - การใช้เทคโนโลยีที่ง่ายต่อการใช้และบำรุงรักษาโดยท้องถิ่น - การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมสังคม และเศรษฐกิจท้องถิ่น - การใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเองในท้องถิ่น ? แผนการดำเนินงานสิ้นสุดระยะเวลาที่โครงการเลือกไว้ - แผนดำเนินงานสิ้นสุดตามระยะเวลา Crediting period ? การฝึกอบรมบุคลากร - จำนวนลูกจ้างที่มีทักษะการทำงานดีเพิ่มขึ้น จากการศึกษาขั้นต้นจะได้ ระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาด เพื่อเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อเหล็กต้นแบบและแนวทางพัฒนาที่สะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อเหล็กต้นแบบ เพื่อนำข้อมูลไปสร้างคู่มือการพัฒนาที่สะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานอุตสา

บรรณานุกรม :
สิมนัส ตรีเดช . (2553). ระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านการพัฒนาเทคโนโลยีของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อเหล็กต้นแบบโดยอาศัยกลไกพัฒนาที่สะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
สิมนัส ตรีเดช . 2553. "ระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านการพัฒนาเทคโนโลยีของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อเหล็กต้นแบบโดยอาศัยกลไกพัฒนาที่สะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
สิมนัส ตรีเดช . "ระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านการพัฒนาเทคโนโลยีของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อเหล็กต้นแบบโดยอาศัยกลไกพัฒนาที่สะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2553. Print.
สิมนัส ตรีเดช . ระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านการพัฒนาเทคโนโลยีของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อเหล็กต้นแบบโดยอาศัยกลไกพัฒนาที่สะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2553.