ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ส่วนขยายของ เมืองจังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ส่วนขยายของ เมืองจังหวัดนนทบุรี
นักวิจัย : นิยดา สวัสดิพงษ์
คำค้น : องค์ความรู้ การจัดการทรัพยากร และพื้นที่ส่วนขยาย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิยดา สวัสดิพงษ์ . (2551). โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ส่วนขยายของ เมืองจังหวัดนนทบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
นิยดา สวัสดิพงษ์ . 2551. "โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ส่วนขยายของ เมืองจังหวัดนนทบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
นิยดา สวัสดิพงษ์ . "โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ส่วนขยายของ เมืองจังหวัดนนทบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2551. Print.
นิยดา สวัสดิพงษ์ . โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ส่วนขยายของ เมืองจังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2551.