ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ แบบฝรั่งเศสโดยชาวบ้านเกาะเกร็ด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ แบบฝรั่งเศสโดยชาวบ้านเกาะเกร็ด
นักวิจัย : ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง
คำค้น : การท่องเที่ยวชุมชน , การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบบฝรั่งเศส , วิถีชีวิต , วัฒนธรรม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สรินยา สมบุญ , ธิติยา ชนากรกิตติโชติ
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/294122
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง . (2561). รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ แบบฝรั่งเศสโดยชาวบ้านเกาะเกร็ด.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง . 2561. "รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ แบบฝรั่งเศสโดยชาวบ้านเกาะเกร็ด".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง . "รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ แบบฝรั่งเศสโดยชาวบ้านเกาะเกร็ด."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2561. Print.
ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง . รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ แบบฝรั่งเศสโดยชาวบ้านเกาะเกร็ด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2561.