ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดจำแนกและการผลิตแอนติซีรัมเชื้อไวรัสในจีนัส TOBAMOVIRUS จากพริกและมะเขือเทศในเขตการผลิตเมล็ดพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดจำแนกและการผลิตแอนติซีรัมเชื้อไวรัสในจีนัส TOBAMOVIRUS จากพริกและมะเขือเทศในเขตการผลิตเมล็ดพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : แสนชัย คำหล้า
คำค้น : โรคพืช , การคัดเลือกพันธุ์ , พริก , มะเขือเทศ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/257059
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
แสนชัย คำหล้า . (2553). การจัดจำแนกและการผลิตแอนติซีรัมเชื้อไวรัสในจีนัส TOBAMOVIRUS จากพริกและมะเขือเทศในเขตการผลิตเมล็ดพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
แสนชัย คำหล้า . 2553. "การจัดจำแนกและการผลิตแอนติซีรัมเชื้อไวรัสในจีนัส TOBAMOVIRUS จากพริกและมะเขือเทศในเขตการผลิตเมล็ดพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
แสนชัย คำหล้า . "การจัดจำแนกและการผลิตแอนติซีรัมเชื้อไวรัสในจีนัส TOBAMOVIRUS จากพริกและมะเขือเทศในเขตการผลิตเมล็ดพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.
แสนชัย คำหล้า . การจัดจำแนกและการผลิตแอนติซีรัมเชื้อไวรัสในจีนัส TOBAMOVIRUS จากพริกและมะเขือเทศในเขตการผลิตเมล็ดพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.