ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้เทคนิคกระบวนการ AIC : บ้านเหล่านาคี หมู่ที่11 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้เทคนิคกระบวนการ AIC : บ้านเหล่านาคี หมู่ที่11 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : บุญเทียน อาสารินทร์
คำค้น : ไข้เลือดออก , ชุมชน , การมีส่วนร่วมของประชาชน , เทคนิคกระบวนการ AIC
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : พรทิพย์ คำพอ
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/253439
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญเทียน อาสารินทร์ . (2553). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้เทคนิคกระบวนการ AIC : บ้านเหล่านาคี หมู่ที่11 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
บุญเทียน อาสารินทร์ . 2553. "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้เทคนิคกระบวนการ AIC : บ้านเหล่านาคี หมู่ที่11 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
บุญเทียน อาสารินทร์ . "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้เทคนิคกระบวนการ AIC : บ้านเหล่านาคี หมู่ที่11 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.
บุญเทียน อาสารินทร์ . การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้เทคนิคกระบวนการ AIC : บ้านเหล่านาคี หมู่ที่11 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.