ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานการณ์การออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานการณ์การออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา
นักวิจัย : ขนิษฐา นาคะ
คำค้น : การออกกำลังกาย , ผู้สูงอายุ , สงขลา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ , เนตรนภา คู่พันธวี
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/121318
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ขนิษฐา นาคะ . (2545). สถานการณ์การออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ขนิษฐา นาคะ . 2545. "สถานการณ์การออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ขนิษฐา นาคะ . "สถานการณ์การออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545. Print.
ขนิษฐา นาคะ . สถานการณ์การออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2545.