ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณภาพของน้ำอ้อย ในการบริโภคในอ้อยคั้นน้ำที่ปลูกโดยใช้น้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณภาพของน้ำอ้อย ในการบริโภคในอ้อยคั้นน้ำที่ปลูกโดยใช้น้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง จังหวัดเพชรบุรี
นักวิจัย : นราภรณ์ เป้าทอง
คำค้น : น้ำเสีย , น้ำอ้อย , อ้อย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ประภัสสรา นีละคุปต์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/149267
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นราภรณ์ เป้าทอง . (2547). การศึกษาคุณภาพของน้ำอ้อย ในการบริโภคในอ้อยคั้นน้ำที่ปลูกโดยใช้น้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง จังหวัดเพชรบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นราภรณ์ เป้าทอง . 2547. "การศึกษาคุณภาพของน้ำอ้อย ในการบริโภคในอ้อยคั้นน้ำที่ปลูกโดยใช้น้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง จังหวัดเพชรบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นราภรณ์ เป้าทอง . "การศึกษาคุณภาพของน้ำอ้อย ในการบริโภคในอ้อยคั้นน้ำที่ปลูกโดยใช้น้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง จังหวัดเพชรบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547. Print.
นราภรณ์ เป้าทอง . การศึกษาคุณภาพของน้ำอ้อย ในการบริโภคในอ้อยคั้นน้ำที่ปลูกโดยใช้น้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง จังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2547.