ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปริมาณโลหะบางชนิดในข้าวโพดฝักอ่อน ที่ปลูกโดยใช้น้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปริมาณโลหะบางชนิดในข้าวโพดฝักอ่อน ที่ปลูกโดยใช้น้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง จังหวัดเพชรบุรี
นักวิจัย : อรสุรางค์ อ้นจันทึก
คำค้น : ข้าวโพด , โลหะหนัก , น้ำเสีย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ประภัสสรา นีละคุปต์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/148882
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรสุรางค์ อ้นจันทึก . (2547). การศึกษาปริมาณโลหะบางชนิดในข้าวโพดฝักอ่อน ที่ปลูกโดยใช้น้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง จังหวัดเพชรบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
อรสุรางค์ อ้นจันทึก . 2547. "การศึกษาปริมาณโลหะบางชนิดในข้าวโพดฝักอ่อน ที่ปลูกโดยใช้น้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง จังหวัดเพชรบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
อรสุรางค์ อ้นจันทึก . "การศึกษาปริมาณโลหะบางชนิดในข้าวโพดฝักอ่อน ที่ปลูกโดยใช้น้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง จังหวัดเพชรบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2547. Print.
อรสุรางค์ อ้นจันทึก . การศึกษาปริมาณโลหะบางชนิดในข้าวโพดฝักอ่อน ที่ปลูกโดยใช้น้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง จังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2547.