ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของหลังคารับรังสีอาทิตย์ โดยใช้แผ่นสะท้อนความร้อน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของหลังคารับรังสีอาทิตย์ โดยใช้แผ่นสะท้อนความร้อน
นักวิจัย : ปรีชา ยิ่งสุทธิพันธุ์
คำค้น : การระบายอากาศ , หลังคารับรังสีอาทิตย์ , แผ่นสะท้อนความร้อน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : โจเซฟ เคดารี
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/148762
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรีชา ยิ่งสุทธิพันธุ์ . (2546). การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของหลังคารับรังสีอาทิตย์ โดยใช้แผ่นสะท้อนความร้อน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,.
ปรีชา ยิ่งสุทธิพันธุ์ . 2546. "การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของหลังคารับรังสีอาทิตย์ โดยใช้แผ่นสะท้อนความร้อน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,.
ปรีชา ยิ่งสุทธิพันธุ์ . "การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของหลังคารับรังสีอาทิตย์ โดยใช้แผ่นสะท้อนความร้อน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,, 2546. Print.
ปรีชา ยิ่งสุทธิพันธุ์ . การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของหลังคารับรังสีอาทิตย์ โดยใช้แผ่นสะท้อนความร้อน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,; 2546.