ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแบ่งกลุ่มจังหวัดตามสภาวะเศรษฐกิจ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแบ่งกลุ่มจังหวัดตามสภาวะเศรษฐกิจ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : พูลศักดิ์ เขียวคล้าย
คำค้น : จังหวัด , ไทย [ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ] , การวิเคราะห์จัดกลุ่ม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วิชุดา ไชยศิวามงคล
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/148087
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พูลศักดิ์ เขียวคล้าย . (2547). การแบ่งกลุ่มจังหวัดตามสภาวะเศรษฐกิจ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พูลศักดิ์ เขียวคล้าย . 2547. "การแบ่งกลุ่มจังหวัดตามสภาวะเศรษฐกิจ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พูลศักดิ์ เขียวคล้าย . "การแบ่งกลุ่มจังหวัดตามสภาวะเศรษฐกิจ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547. Print.
พูลศักดิ์ เขียวคล้าย . การแบ่งกลุ่มจังหวัดตามสภาวะเศรษฐกิจ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2547.