ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวางแผนส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวางแผนส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิจัย : เบญจพล แสงไสว
คำค้น : การส่งเสริมสุขภาพ , การมีส่วนร่วมของชุมชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ชัยยง ขามรัตน์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/147589
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เบญจพล แสงไสว . (2547). การวางแผนส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เบญจพล แสงไสว . 2547. "การวางแผนส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เบญจพล แสงไสว . "การวางแผนส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547. Print.
เบญจพล แสงไสว . การวางแผนส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2547.