ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาวิธีการทางบัญชีในการล้มละลายของ บริษัท เอนรอน จำกัด กับ มาตรฐานการบัญชีสหรัฐอเมริกา และมาตรฐานการบัญชีไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาวิธีการทางบัญชีในการล้มละลายของ บริษัท เอนรอน จำกัด กับ มาตรฐานการบัญชีสหรัฐอเมริกา และมาตรฐานการบัญชีไทย
นักวิจัย : ลลิตา ฤทธิ์สืบเชื้อ
คำค้น : บริษัทเอนรอน , การบัญชี , การล้มละลาย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ชูศรี เที้ยศิริเพชร
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/147274
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ลลิตา ฤทธิ์สืบเชื้อ . (2546). การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาวิธีการทางบัญชีในการล้มละลายของ บริษัท เอนรอน จำกัด กับ มาตรฐานการบัญชีสหรัฐอเมริกา และมาตรฐานการบัญชีไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ลลิตา ฤทธิ์สืบเชื้อ . 2546. "การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาวิธีการทางบัญชีในการล้มละลายของ บริษัท เอนรอน จำกัด กับ มาตรฐานการบัญชีสหรัฐอเมริกา และมาตรฐานการบัญชีไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ลลิตา ฤทธิ์สืบเชื้อ . "การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาวิธีการทางบัญชีในการล้มละลายของ บริษัท เอนรอน จำกัด กับ มาตรฐานการบัญชีสหรัฐอเมริกา และมาตรฐานการบัญชีไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. Print.
ลลิตา ฤทธิ์สืบเชื้อ . การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาวิธีการทางบัญชีในการล้มละลายของ บริษัท เอนรอน จำกัด กับ มาตรฐานการบัญชีสหรัฐอเมริกา และมาตรฐานการบัญชีไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2546.