ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เชิงสถิติ ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เชิงสถิติ ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : จิรวรรณ ผาคำ
คำค้น : เงินฝากธนาคาร , ปริมาณเงิน , ธนาคารพาณิชย์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อำนวย มณีศรีวงศ์กูล
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/147252
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิรวรรณ ผาคำ . (2547). การวิเคราะห์เชิงสถิติ ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จิรวรรณ ผาคำ . 2547. "การวิเคราะห์เชิงสถิติ ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จิรวรรณ ผาคำ . "การวิเคราะห์เชิงสถิติ ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547. Print.
จิรวรรณ ผาคำ . การวิเคราะห์เชิงสถิติ ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2547.