ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน ของศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน ของศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น
นักวิจัย : บุญน้อม งามเชื้อ
คำค้น : สวัสดิการผู้สูงอายุ , บริการสังคม , ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/147224
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญน้อม งามเชื้อ . (2547). การพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน ของศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
บุญน้อม งามเชื้อ . 2547. "การพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน ของศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
บุญน้อม งามเชื้อ . "การพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน ของศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547. Print.
บุญน้อม งามเชื้อ . การพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน ของศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2547.