ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิจัยประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้น มินิ พาราเซพ โซเวนท์ ฟรีพาราสิต

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้น มินิ พาราเซพ โซเวนท์ ฟรีพาราสิต , Effective of liver fluke diagnosis by using mini parasep sovent-free parasite concentration method
นักวิจัย : สรญา, แก้วพิทูลย์ , ณัฏฐวุฒิ, แก้วพิทูลย์ , รัตนา, รุจิรกุล , ปาริชาติ, วัคคุวัทพงษ์ , ทวีศักดิ์, ทองทวี , ลิขิต, มาตระกูล
คำค้น : พยาธิใบไม้ตับ , พาราสิต
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/7444
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : SUT6-609-59-12-03
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

บรรณานุกรม :
สรญา, แก้วพิทูลย์ , ณัฏฐวุฒิ, แก้วพิทูลย์ , รัตนา, รุจิรกุล , ปาริชาติ, วัคคุวัทพงษ์ , ทวีศักดิ์, ทองทวี , ลิขิต, มาตระกูล . (2560). รายงานการวิจัยประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้น มินิ พาราเซพ โซเวนท์ ฟรีพาราสิต.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
สรญา, แก้วพิทูลย์ , ณัฏฐวุฒิ, แก้วพิทูลย์ , รัตนา, รุจิรกุล , ปาริชาติ, วัคคุวัทพงษ์ , ทวีศักดิ์, ทองทวี , ลิขิต, มาตระกูล . 2560. "รายงานการวิจัยประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้น มินิ พาราเซพ โซเวนท์ ฟรีพาราสิต".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
สรญา, แก้วพิทูลย์ , ณัฏฐวุฒิ, แก้วพิทูลย์ , รัตนา, รุจิรกุล , ปาริชาติ, วัคคุวัทพงษ์ , ทวีศักดิ์, ทองทวี , ลิขิต, มาตระกูล . "รายงานการวิจัยประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้น มินิ พาราเซพ โซเวนท์ ฟรีพาราสิต."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2560. Print.
สรญา, แก้วพิทูลย์ , ณัฏฐวุฒิ, แก้วพิทูลย์ , รัตนา, รุจิรกุล , ปาริชาติ, วัคคุวัทพงษ์ , ทวีศักดิ์, ทองทวี , ลิขิต, มาตระกูล . รายงานการวิจัยประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้น มินิ พาราเซพ โซเวนท์ ฟรีพาราสิต. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2560.