ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตอ้อยโดยใช้โปรแกรม Canefert 1.0 (ระยะที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตอ้อยโดยใช้โปรแกรม Canefert 1.0 (ระยะที่ 1)
นักวิจัย : ปรีชา พราหมณีย์
คำค้น : อ้อย , ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/138037
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรีชา พราหมณีย์ . (2545). การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตอ้อยโดยใช้โปรแกรม Canefert 1.0 (ระยะที่ 1).
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี.
ปรีชา พราหมณีย์ . 2545. "การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตอ้อยโดยใช้โปรแกรม Canefert 1.0 (ระยะที่ 1)".
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี.
ปรีชา พราหมณีย์ . "การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตอ้อยโดยใช้โปรแกรม Canefert 1.0 (ระยะที่ 1)."
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี, 2545. Print.
ปรีชา พราหมณีย์ . การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตอ้อยโดยใช้โปรแกรม Canefert 1.0 (ระยะที่ 1). กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี; 2545.