ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การป้องกันการเกิดการควบแน่นของฉนวนใยแก้วในระบบผนังอาคาร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การป้องกันการเกิดการควบแน่นของฉนวนใยแก้วในระบบผนังอาคาร
นักวิจัย : จันทร์รุ่ง มนต์วิเศษ
คำค้น : อาคาร , การระบายอากาศ , ฉนวนความร้อน , ความร้อน , ใยแก้ว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุนทร บุญญาธิการ
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/86628
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จันทร์รุ่ง มนต์วิเศษ . (2541). การป้องกันการเกิดการควบแน่นของฉนวนใยแก้วในระบบผนังอาคาร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทร์รุ่ง มนต์วิเศษ . 2541. "การป้องกันการเกิดการควบแน่นของฉนวนใยแก้วในระบบผนังอาคาร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทร์รุ่ง มนต์วิเศษ . "การป้องกันการเกิดการควบแน่นของฉนวนใยแก้วในระบบผนังอาคาร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
จันทร์รุ่ง มนต์วิเศษ . การป้องกันการเกิดการควบแน่นของฉนวนใยแก้วในระบบผนังอาคาร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.