ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาทางการดำเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาทางการดำเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักวิจัย : วีราภรณ์ ศูนย์กลาง
คำค้น : การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/48252
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีราภรณ์ ศูนย์กลาง . (2537). การศึกษาทางการดำเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีราภรณ์ ศูนย์กลาง . 2537. "การศึกษาทางการดำเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีราภรณ์ ศูนย์กลาง . "การศึกษาทางการดำเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. Print.
วีราภรณ์ ศูนย์กลาง . การศึกษาทางการดำเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2537.