ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบประสิทธิภาพของด้วงงวงผักตบชวา [Neochetina spp.] ในการกำจัดผักตบชวา [Eichhornia crassipes] ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบประสิทธิภาพของด้วงงวงผักตบชวา [Neochetina spp.] ในการกำจัดผักตบชวา [Eichhornia crassipes] ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน
นักวิจัย : วรรณวิมล ภัทรสิริวงศ์
คำค้น : ลุ่มน้ำท่าจีน , ผักตบชวา , ด้วงงวงผักตบชวา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/204060
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณวิมล ภัทรสิริวงศ์ . (2551). การทดสอบประสิทธิภาพของด้วงงวงผักตบชวา [Neochetina spp.] ในการกำจัดผักตบชวา [Eichhornia crassipes] ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน.
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.
วรรณวิมล ภัทรสิริวงศ์ . 2551. "การทดสอบประสิทธิภาพของด้วงงวงผักตบชวา [Neochetina spp.] ในการกำจัดผักตบชวา [Eichhornia crassipes] ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน".
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.
วรรณวิมล ภัทรสิริวงศ์ . "การทดสอบประสิทธิภาพของด้วงงวงผักตบชวา [Neochetina spp.] ในการกำจัดผักตบชวา [Eichhornia crassipes] ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน."
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2551. Print.
วรรณวิมล ภัทรสิริวงศ์ . การทดสอบประสิทธิภาพของด้วงงวงผักตบชวา [Neochetina spp.] ในการกำจัดผักตบชวา [Eichhornia crassipes] ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน. กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม; 2551.