ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์โดยใช้คอมพิวเตอร์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์โดยใช้คอมพิวเตอร์
นักวิจัย : สุบรรณ ตาคำวัน
คำค้น : ออโตแคด [โปรแกรมคอมพิวเตอร์] , คอมพิวเตอร์ , ครุภัณฑ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ยุทธนา เกาะกิ่ง
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/172105
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุบรรณ ตาคำวัน . (2547). การพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์โดยใช้คอมพิวเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี,.
สุบรรณ ตาคำวัน . 2547. "การพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์โดยใช้คอมพิวเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี,.
สุบรรณ ตาคำวัน . "การพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์โดยใช้คอมพิวเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี,, 2547. Print.
สุบรรณ ตาคำวัน . การพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์โดยใช้คอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร : คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี,; 2547.