ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม
นักวิจัย : เสมอเหมือน โลหะกิจ
คำค้น : นักศึกษา , การสูบบุหรี่
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/169439
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสมอเหมือน โลหะกิจ . (2548). ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
เสมอเหมือน โลหะกิจ . 2548. "ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
เสมอเหมือน โลหะกิจ . "ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2548. Print.
เสมอเหมือน โลหะกิจ . ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2548.