ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการบริหารจัดการสถานประกอบการนวดแผนโบราณ : กรณีศึกษาวิถีชีวิตของหมอนวดแผนโบราณ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการบริหารจัดการสถานประกอบการนวดแผนโบราณ : กรณีศึกษาวิถีชีวิตของหมอนวดแผนโบราณ
นักวิจัย : คะแนน พวงมาลัย
คำค้น : สถานประกอบการ , หมอนวดแผนไทย , การนวดแผนไทย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/168807
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คะแนน พวงมาลัย . (2548). การศึกษาการบริหารจัดการสถานประกอบการนวดแผนโบราณ : กรณีศึกษาวิถีชีวิตของหมอนวดแผนโบราณ.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา,.
คะแนน พวงมาลัย . 2548. "การศึกษาการบริหารจัดการสถานประกอบการนวดแผนโบราณ : กรณีศึกษาวิถีชีวิตของหมอนวดแผนโบราณ".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา,.
คะแนน พวงมาลัย . "การศึกษาการบริหารจัดการสถานประกอบการนวดแผนโบราณ : กรณีศึกษาวิถีชีวิตของหมอนวดแผนโบราณ."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา,, 2548. Print.
คะแนน พวงมาลัย . การศึกษาการบริหารจัดการสถานประกอบการนวดแผนโบราณ : กรณีศึกษาวิถีชีวิตของหมอนวดแผนโบราณ. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา,; 2548.