ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงของประชากรสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก บริเวณพื้นที่โครงการสร้างป่าตามแนวพระราชดำริ และป่าพันธุกรรมพืชอุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงของประชากรสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก บริเวณพื้นที่โครงการสร้างป่าตามแนวพระราชดำริ และป่าพันธุกรรมพืชอุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
นักวิจัย : ผุสตี ปริยานนท์
คำค้น : สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ , อุทยานแห่งชาติทับลาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อนุสรณ์ ปานสุข , มาลินี ฉัตรมงคลกุล
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/167791
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ผุสตี ปริยานนท์ . (2548). การเปลี่ยนแปลงของประชากรสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก บริเวณพื้นที่โครงการสร้างป่าตามแนวพระราชดำริ และป่าพันธุกรรมพืชอุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ผุสตี ปริยานนท์ . 2548. "การเปลี่ยนแปลงของประชากรสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก บริเวณพื้นที่โครงการสร้างป่าตามแนวพระราชดำริ และป่าพันธุกรรมพืชอุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ผุสตี ปริยานนท์ . "การเปลี่ยนแปลงของประชากรสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก บริเวณพื้นที่โครงการสร้างป่าตามแนวพระราชดำริ และป่าพันธุกรรมพืชอุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2548. Print.
ผุสตี ปริยานนท์ . การเปลี่ยนแปลงของประชากรสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก บริเวณพื้นที่โครงการสร้างป่าตามแนวพระราชดำริ และป่าพันธุกรรมพืชอุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2548.